آرم
تاریخ: 1394/01/30
ورود به سیستم
  کد کاربر:  
کلمه عبور:  
کارکنان محترم : امکان رزرو ناهار 48 ساعت قبل از توزيع غذا ميباشد. همچنين رزرو حضوري براي کارکنان (فضاي سبز و خدمات) به هيچ عنوان انجام نخواهد شد. توجه مهم : همراه داشتن کارت تغديه براي تحويل ناهار الزامي است.
* کد کاربر همان شماره کارت تغذیه شما می باشد.